Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-07-18 22:14 WASKO WAS Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej 1,84 +0,54
2017-07-18 19:48 BIOMEDLUB BML Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 1,28 -2,34
2017-07-18 19:27 MTRANS MTS Zwiększenie floty samochodowej Emitenta-częściowa realizacja celów emisji 0,14 -7,14
2017-07-18 19:04 GETBACK GBK Powiadomienie o transakcji na akcjach GetBack S.A. 18,95 +1,85
2017-07-18 18:55 MIRACULUM MIR Informacja o transakcji na akcjach Spółki. 1,52 +0,66
2017-07-18 18:38 AWBUD AWB Otrzymanie przez Emitenta zamówień związanych z realizacją budowy Hali Namiarowni Wsadu oraz nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie. 6,25
2017-07-18 18:37 SANTANDER SAN Information on transactions made by the obliged persons 24,20 -2,07
2017-07-18 18:35 GETBACK GBK Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A. 18,95 +1,85
2017-07-18 18:33 SETANTA SET Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 8,48 +0,24
2017-07-18 18:31 SETANTA SET Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 8,48 +0,24
2017-07-18 18:29 BUDIMEX BDX Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki - wybór oferty Budimeksu 244,00 -2,25
2017-07-18 18:29 VANTAGE VTG Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ulicy Stabłowickiej 3,69
2017-07-18 18:28 LUXIMA LUX Zwołanie Walnego Zgromadzenia 0,03 -33,33
2017-07-18 18:26 SETANTA SET Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 8,48 +0,24
2017-07-18 18:25 BRASTER BRA Wybór biegłego rewidenta 15,80 -9,18
2017-07-18 18:22 GETINOBLE GNB UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE USTANOWIENIA PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH 1,51 -1,32
2017-07-18 18:22 BRASTER BRA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I. 15,80 -9,18
2017-07-18 18:21 GETBACK GBK Wygranie przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności. 18,95 +1,85
2017-07-18 18:09 BEST BST Nabycie przez spółkę zależną od BEST S.A. portfela wierzytelności we Włoszech 31,89 -0,44
2017-07-18 17:59 PFMEDICAL PFM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 18 lipca 2017 r. 11,00
2017-07-18 17:54 INDATA IDT Zawiązanie Indata IoT Labs Sp. z o.o. 0,54 +1,85
2017-07-18 17:48 PKOBP PKO Emisja w ramach programu euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN) 35,60 +1,15
2017-07-18 17:44 PKOBP PKO Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona w dniu 2 35,60 +1,15
2017-07-18 17:41 AMREST EAT Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich 372,05 -0,13
2017-07-18 17:18 ERGIS EGS Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku 6,05 +1,16
2017-07-18 17:08 SYGNITY SGN Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A. 3,76 -2,93
2017-07-18 17:05 ENERGA ENG Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i I półrocze 2017 roku 10,81 +2,50
2017-07-18 16:57 MONDAY MDV Wykluczenie akcji Monday Development S.A. z obrotu na rynku NewConnect
2017-07-18 16:55 GETBACK GBK Zatwierdzenie i publikacja aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego akcji Getback S.A. 18,56 +2,10
2017-07-18 16:44 GETBACK GBK Wypłata zadatku na poczet zapłaty ceny sprzedaży za akcje EGB Investments S.A. 18,56 +2,10
2017-07-18 16:37 PEGAS PGS PRZEKAZANIE PRZEZ AKCJONARIUSZA ZAWIADOMIENIA O PRAWACH GŁOSU Z AKCJI PEGAS NONWOVENS SA 151,00 +6,36
2017-07-18 16:23 REMORSOL RSP Przekroczenie progu 34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 1,21 +7,44
2017-07-18 16:22 APSENERGY APE Uzyskanie certyfikatu UL 3,99 -0,25
2017-07-18 16:20 ONICO ONC Zmiana dwóch koncesji Onico S.A. 149,00 -0,10
2017-07-18 16:19 TERMO2PWR T2P Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S. A. w dniu 18 lipca 2017 r. 0,79 -1,27
2017-07-18 16:17 VANTAGE VTG Rozwiązanie przez jednostkę zależną od Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości w Warszawie przy ulicy Kopalnianej
2017-07-18 16:17 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 5,05 -0,40
2017-07-18 16:10 GRUPAAZOTY ATT Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A. 66,30 -1,93
2017-07-18 16:10 POLICE PCE Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej 20,66 +2,61
2017-07-18 15:42 MFO MFO Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D 39,68 -2,97
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics