Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-05-26 12:42 WBAY Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2017r.
2018-05-26 12:34 ASSETUS Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Assetus S.A. za 2017r.
2018-05-26 12:23 ASSETUS Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
2018-05-26 12:20 ADMIRAL Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
2018-05-26 12:16 WBAY Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
2018-05-25 23:48 GREMPCO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
2018-05-25 23:12 FLUID Raport roczny FLUID SA za 2017r.
2018-05-25 22:17 MODE Jednostkowy raport roczny MODE S.A. za rok obrotowy 2017
2018-05-25 21:48 HGAMES Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017
2018-05-25 21:26 LIBERTY Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, oraz podpisanie umowy.
2018-05-25 21:13 APANET Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2017
2018-05-25 21:04 GTRINITY Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego
2018-05-25 20:53 AQUAPOZ Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-05-25 20:51 MPAY Nałożenie na Emitenta kary upomnienia przez Organizatora Alternatywnego Systemu
2018-05-25 20:41 APANET Jednostkowy raport roczny Apanet S.A. za rok obrotowy 2017
2018-05-25 20:25 DOMLEK Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 rok
2018-05-25 19:40 DANKS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2018 roku
2018-05-25 19:26 GTRINITY Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017
2018-05-25 19:18 LUXIMA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2018-05-25 19:09 DANKS Informacja w sprawie wypłaty dywidendy
2018-05-25 19:06 GTRINITY Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
2018-05-25 18:36 UNIFIED Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza posiadającego powyżej 5% na WZA Spółki. 1,59
2018-05-25 18:14 SNIEZKA Powołanie Komitetu Audytu 70,00
2018-05-25 18:02 EXOUPOS Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A. 10,30
2018-05-25 17:50 BOOMERANG Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok 1,15
2018-05-25 17:45 WERTHHOLZ Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w statucie Spółki 0,44
2018-05-25 17:14 2CPARTNER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 0,27
2018-05-25 16:51 QUART Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 21 czerwca 2018 r.
2018-05-25 16:44 NESTMEDIC Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2018-05-25 16:35 EMMERSON Raport roczny jednostkowy za rok 2017
2018-05-25 16:32 EMMERSON Raport roczny skonsolidowany za rok 2017
2018-05-25 16:27 GRUPAEMM Raport roczny jednostkowy za rok 2017
2018-05-25 16:24 GRUPAEMM Raport roczny skonsolidowany za rok 2017
2018-05-25 15:40 FORPOSTA Korekta Ogłoszenia o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 20 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-05-25 15:32 ATONHT Korekta raportu nr 2/2018
2018-05-25 15:21 MARKA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
2018-05-25 15:13 NEXTBIKE Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
2018-05-25 15:06 NOVAVIS Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
2018-05-25 14:31 METROPOLIS Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Metropolis S.A. za 2017 r.
2018-05-25 14:30 TAMEX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics