Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ABC DATA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-14
Ilona Weiss
Prezes Zarządu
2018-11-14
Andrzej Kuźniak
Wiceprezes Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów