Trwa ładowanie...

Notowania

Raport kwartalny Q

Spółka
Harper Hygienics SA
Okres
Raport kwartalny Q
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-10-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-21
Dmitrij Kostojanskij
Prezes Zarządu
2020-10-21
Andrzej Kowalski
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. EUR)
PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY
65 577,1
57 178,7
14 558,4
13 345,9
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY
18 044
10 630,1
4 005,8
2 481,1
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
5 048,4
537,7
1 120,8
125,5
ZYSK (STRATA) BRUTTO
7 022,4
41,5
1 559
9,7
ZYSK (STRATA) NETTO
5 940,1
10,8
1 318,7
2,5
EBITDA
8 088,1
3 560,9
1 795,6
831,1
AKTYWA TRWAŁE
165 806
174 514,1
37 126,3
41 042,8
AKTYWA OBROTOWE
98 370,7
72 584,1
22 026,6
17 070,6
AKTYWA RAZEM
264 176,7
247 098,2
59 152,9
58 113,4
KAPITAŁ WŁASNY
63 347,6
59 148,7
14 184,4
13 910,8
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
79 694,8
46 041,7
17 844,8
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE
121 134,3
141 907,8
27 123,7
33 374,4
PASYWA RAZEM
264 176,7
247 098,2
59 152,9
58 113,5
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.