Trwa ładowanie...

Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
Quercus TFI SA
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Data utworzenia
2020-10-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-19
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
2020-10-19
Artur Paderewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-10-19
Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu
2020-10-19
Paweł Cichoń
Wiceprezes Zarządu
2020-10-19
Jarosław Jamska
Wiceprezes Zarządu
2020-10-19
Paweł Pasternok
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
37 786
40 702
8 506
9 447
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6 333
8 913
1 426
2 069
Zysk (strata) brutto
10 040
8 917
2 260
2 070
Zysk (strata) netto
8 368
7 182
1 884
1 667
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
11 507
12 950
2 590
3 006
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 296
892
-742
207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-19 631
-74
-4 419
-17
Przepływy pieniężne netto, razem
-11 420
13 768
-2 571
3 195
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
91 711
74 976
20 260
17 143
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
21 740
25 771
4 803
5 892
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
4 285
4 385
947
1 003
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
2 061
5 554
455
1 270
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
69 971
49 205
15 457
11 250
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
5 727
5 727
1 265
1 310
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
57 273 781
57 273 781
57 273 781
57 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
0,15
0,17
0,03
0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,15
0,17
0,03
0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
1,22
0,86
0,27
0,2
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
1,27
0,86
0,28
0,2
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0