Trwa ładowanie...
bEUqrbEB
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-06-29
Sławomir Karaszewski
Prezes Zarządu
2018-06-29
Agnieszka Przybyt
Główna Księgowa
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
10 309
13 129
2 429
3 000
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
161
-15 643
38
-3 575
EBITDA
803
-14 964
191
-3 420
Zysk (strata) netto
-115 210
-28 130
-27 142
-6 429
Zysk (strata) netto na 1 akcję
-9,88
-2,41
-2,33
-0,55
Aktywa razem
10 620
80 657
2 546
18 232
Kapitał własny
-229 622
30 763
-55 053
6 954
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-234 675
6 683
-55 287
1 527
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
164 523
-8 344
38 760
-1 907
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
45 992
-54 444
10 835
-12 442
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bEUqrbFj