Trwa ładowanie...
bFenkpcl
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-06-12
Sławomir Karaszewski
Prezes Zarządu
2019-06-12
Agnieszka Przybyt
Główna Księgowa
2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
10 850
10 309
2 543
2 429
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
14 861
161
3 483
38
EBITDA
15 690
803
3 677
189
Zysk (strata) netto
212 209
-115 210
49 734
-27 142
Zysk (strata) netto na 1 akcję
18,24
-9,88
4,27
-2,33
Aktywa razem
12 527
10 620
2 913
2 546
Kapitał własny
-17 412
-229 622
-4 049
-55 053
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
1 163
-234 675
273
-55 287
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-720
164 523
-169
38 760
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1
45 992
0
10 835
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bFenkpcT