Trwa ładowanie...
bFgrEeTF
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-06-19
Sławomir Karaszewski
Prezes Zarządu
2020-06-19
Piotr Janaszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
1 941
10 850
451
2 543
Zysk (strata) na działalnośc i operacyjnej
-902
14 861
-210
3 483
EBITDA
-822
15 690
-191
3 677
Zysk (strata) netto
-260 967
212 209
-60 665
49 734
Zysk (strata) netto na 1 akcję
-22,43
18,24
-5,21
4,27
Aktywa razem
1 142
12 527
268
2 913
Kapitał własny
-271 516
-17 412
-63 759
-4 049
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-322
1 163
-75
273
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-404
-720
-94
-169
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
59
1
14
0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bFgrEeUn