Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Spółka
Boryszew SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-05-28
Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu
2020-05-28
Krzysztof Kołodziejczyk
Członek Zarządu
2020-05-28
Mikołaj Budzanowski
Członek Zarządu
2020-05-28
Elżbieta Słaboń
Główna Księgowa
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
1 382 688
1 540 902
321 421
361 129
Zysk na działalności operacyjnej
30 913
74 641
7 186
17 493
Zysk /strata netto
-173 789
44 720
-40 399
10 481
Średnioważona ilość akcji
220 785 774
225 969 005
220 785 774
225 969 005
Zysk /strata na jedną akcję j w zł/EUR
-0,79
0,2
-0,18
0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
92 047
36 543
21 397
8 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
90 879
-131 640
21 126
-30 851
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-176 451
88 329
-41 018
20 701
stan na:
Aktywa razem
1 636 337
1 859 010
384 252
432 328
Zobowiązania i rezerwy razem
1 207 007
1 251 287
283 435
290 997
Kapitał własny
429 330
607 723
100 817
141 331