Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Boryszew SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-26
Wojciech Kowalczyk
Prezes Zarządu

dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
1 702 626
1 450 938
366 377
317 346
Zysk na działalności operacyjnej
56 267
49 885
12 108
10 911
Zysk netto z działalności kontynuowanej
34 106
27 641
7 339
6 046
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
33 852
29 297
7 284
6 408
Zysk netto przypadający jednostce dominującej
31 906
26 977
6 866
5 900
Średnioważona ilość akcji
202 000 000
202 000 000
202 000 000
202 000 000
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR
0,16
0,13
0,03
0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
95 177
-24 812
20 481
-5 427
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
62 175
-31 493
13 379
-6 888
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-118 689
23 994
-25 540
5 248
według stanu na:
Aktywa razem
4 284 497
4 220 636
920 902
917 649
Zobowiązania i rezerwy razem
2 488 002
2 473 932
534 767
537 881
Aktywa związane z działalnością kontynuowaną
4 226 239
4 161 119
908 380
904 709
Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną
2 447 666
2 433 029
526 097
528 988
Kapitał własny
1 796 495
1 746 704
386 135
379 768
Kapitał własny przypadający jednostce dominującej
1 768 050
1 720 205
380 021
374 006

dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
677 361
404 249
145 757
88 416
Zysk na działalności operacyjnej
13 574
23 958
2 921
5 240
Zysk netto
13 299
19 807
2 862
4 332
Średnioważona ilość akcji
205 205 000
205 205 000
205 205 000
205 205 000
Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR
0,06
0,1
0,01
0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-9 494
45 870
-2 043
10 033
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
44 750
-91 336
9 629
-19 977
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-40 895
44 057
-8 800
9 636
według stanu na:
Aktywa razem
2 548 430
2 513 462
547 755
546 476
Zobowiązania i rezerwy razem
1 156 478
1 146 137
248 571
249 193
Kapitał własny
1 391 952
1 367 325
299 184
297 283