Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-02-26
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu Banku
2019-02-26
Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26
Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26
Marcin Giżycki
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26
Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26
Lorenzo Tassan-Bassut
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26
Jolanta Alvarado Rodriguez
Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku
2018 (w mln. zł)2017 (w mln. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
4 526,8
4 089,9
1 060,9
963,5
Przychody z tytułu prowizji
1 393,5
1 290,2
326,6
304
Wynik na działalności podstawowej
5 013,6
4 582,7
1 175
1 079,6
Wynik brutto
2 011,7
1 859
471,5
438
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
1 525,9
1 403,1
357,6
330,6
Przepływy pieniężne netto
-2 641,8
1 839,5
-619,1
433,4
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
11,73
10,78
2,7
2,5
Aktywa razem
137 711,5
122 339
32 025,9
29 331,6
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
13 336,3
11 794,8
3 101,5
2 827,9
Kapitał zakładowy
130,1
130,1
30,3
31,2
Udziały niekontrolujące
0
0
0
0
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
102,51
90,66
23,8
21,7
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
17,2
18,4