Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ING BSK SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-04
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-04
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
3 917
3 967,9
859,3
893,3
Przychody z tytułu prowizji
1 694,4
1 415,6
371,7
318,7
Wynik na działalności podstawowej
4 992,1
4 614,8
1 095,1
1 038,9
Zysk brutto
2 182,8
1 435,2
478,8
323,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
1 639,3
1 023,7
359,6
230,5
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
89,5
-409,7
19,6
-92,2
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
12,6
7,87
2,76
1,77
Aktywa razem
200 543,3
186 595,7
43 286,8
40 434,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
17 440,8
18 618,3
3 764,6
4 034,5
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
28,1
28,2
Udziały niekontrolujące
0
0
0
0
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
134,06
143,11
28,94
31,01
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
17,21
19,52