Trwa ładowanie...
bEUjWFkl
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Czerwona Torebka SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Mateusz Świtalski
Prezes Zarządu

Wybrane jednostkowe dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
375
378
84
88
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 944
-2 781
1 113
-645
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
262
-6 698
59
-1 555
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
949
-6 383
214
-1 481
Całkowite dochody ogółem
949
-6 383
214
-1 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1
1 239
288
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4
-1 236
-1
-287
Przepływy pieniężne netto razem
-3
3
-1
1
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR
0,01
-0,09
0
-0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR
0,01
-0,09
0
-0,02
302 020
302 019
302 020
302 019
Aktywa razem
184 927
213 526
40 852
48 822
Kapitały własne
157 534
166 912
34 801
38 164
Zobowiązania
27 393
46 614
6 051
10 658

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 549
4 661
799
1 082
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-7 093
-10 669
-1 597
-2 476
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
11 371
-15 699
2 560
-3 644
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
10 779
-14 484
2 427
-3 362
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej
10 779
-14 484
2 427
-3 362
Całkowite dochody ogółem
10 779
-14 484
2 427
-3 362
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej
10 779
-14 484
2 427
-3 362
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
249
3 299
56
766
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
7 912
2 232
1 781
518
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
1 538
-4 917
346
-1 141
Przepływy pieniężne netto razem
9 699
614
2 183
143
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR
0,17
-0,23
0,04
-0,05
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR
0,17
-0,23
0,04
-0,05
302 020
302 019
302 020
302 019
Aktywa razem
299 694
301 548
66 204
68 947
Kapitały własne
143 529
157 107
31 707
35 922
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej
143 529
157 107
31 707
35 922
Zobowiązania
156 165
144 441
34 498
33 026
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEUjWFkT