Trwa ładowanie...
bETGhQAB
Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
Energoaparatura SA
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Tomasz Michalik
Prezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
19 662
28 532
4 426
6 622
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 573
1 254
-354
291
Zysk (strata) brutto
-1 686
1 155
-380
268
Zysk (strata) netto
-1 492
652
-336
151
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
6 437
652
1 449
151
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-168
-1 031
-38
-239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
30
-205
7
-48
Przepływy pieniężne netto, razem
6 299
-584
1 418
-136
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
27 879
26 036
6 159
5 953
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
9 192
6 298
2 031
1 440
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
2 000
224
442
51
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
4 088
4 342
903
993
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
18 687
19 738
4 128
4 513
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
3 935
3 935
869
900
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
19 676 722
19 676 722
19 676 722
19 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,05
0,07
-0,01
0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
0,95
1
0,21
0,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bETGhQBj