Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Spółka
Hollywood SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Data utworzenia
2020-06-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-06-22
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarządu
2020-06-22
Rafał Wójcik
Wiceprezes Zarządu
2020-06-22
Paweł Mielczarek
Wiceprezes Zarządu
2020-06-22
Krzysztof Cetnar
Dyrektor ds ekonomiczno-finansowych
2020-06-22
Maria Kopytek
Członek Zarządu
2020-06-22
Renata Borowska
Główna Księgowa
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy
4 565
6 545
1 061
1 534
Zysk/strata na działalności operacyjnej
-37
389
-9
91
Zysk/strata przed opodatkowaniem
-6 069
293
-1 411
69
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
-6 950
5 042
-1 616
1 182
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-236
-5 150
-55
-1 207
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
7 077
-65
1 645
-15
Aktywa razem
101 918
100 008
23 933
23 258
kapitał włsny jednostki
96 225
93 842
22 596
21 824
kapitał podstawowy
60 164
50 164
14 128
11 666
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą
0,1106
0,0044
0,0257
0,001
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa