Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Spółka
Mercor SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2013-06-19
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2013-06-19
Grzegorz Lisewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-06-19
Dorota Wajder
Główny Księgowy
2021 (w tys. zł) (w tys. zł)2021 (w tys. EUR) (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
248 684
227 608
59 589
54 318
Zysk/strata z działalności operacyjnej
32 609
34 925
7 814
8 335
Zysk/strata brutto
-48 434
-77 346
-11 606
-18 458
Zysk /strata netto
-39 476
-83 897
-9 459
-20 022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
26 459
26 788
6 340
6 393
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 300
-27 893
-1 030
-6 657
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-23 999
1 585
-5 751
378
Przepływy pieniężne netto razem
-1 840
480
-441
114
Aktywa razem
236 909
309 017
56 712
74 254
Zobowiązania długoterminowe
6 465
6 956
1 548
1 671
Zobowiązania krótkoterminowe
117 076
149 218
28 026
35 856
Kapitał własny
113 368
152 843
27 138
36 727
Kapitał podstawowy
3 915
3 915
937
941
Liczba akcji
15 658 535
15 658 535
Zysk/strata na jedną akcję
-2,52
-5,36
-0,6
-1,28
Wartość księgowa na jedną akcję
7,24
9,76
1,73
2,35