Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
OncoArendi Therapeutics SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-10-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-10-29
Marcin Szumowski
Prezes Zarządu
2021-10-29
Rafał Kamiński
Członek Zarządu
2021-10-29
Sławomir Broniarek
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
867
1 339
190
301
Razem koszty z działalności operacyjnej
7 819
3 553
1 715
800
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-6 952
-2 214
-1 525
-499
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-6 827
-2 086
-1 498
-470
Suma całkowitych dochodów
-6 819
-2 087
-1 496
-470
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-11 796
-1 395
-2 588
-314
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 062
-19 319
-2 646
-4 349
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
10 376
12 772
2 276
2 875
Liczba akcji w szt.
13 951 571
13 670 000
13 951 571
13 670 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł
-0,49
-0,15
-0,11
-0,03
Stan na
Aktywa razem
149 397
153 500
32 247
33 262
Zobowiązania razem
7 972
10 095
1 721
2 187
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2 252
6 613
486
1 433
Zobowiązania długoterminowe razem
5 721
3 482
1 235
754
Kapitał własny
141 424
143 405
30 526
31 075
Kapitał zapasowy
147 770
89 434
31 896
19 380
Liczba akcji w szt.
13 951 571
13 600 000
13 951 571
13 600 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł
10,14
10,54
2,19
2,28