Trwa ładowanie...
bEivfAid

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Sare SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-04-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-04-23
Dariusz Piekarski
Prezes Zarządu
2019-04-23
Przemysław Marcol
Członek Zarządu
2019-04-23
Mateusz Walczak
Członek Zarządu
2019-04-23
Tomasz Skupień
Dyrektor Finansowy
2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
48 334
45 966
11 328
10 829
Koszt własny sprzedaży
46 146
41 478
10 815
9 772
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 639
4 320
384
1 018
Zysk (strata) brutto
1 479
4 197
347
989
Zysk (strata) netto
517
2 832
121
667
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 291 551
2 291 551
2 291 551
2 291 551
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
0,23
1,24
0,05
0,29
Aktywa trwałe
24 600
16 745
5 721
4 015
Aktywa obrotowe
15 532
17 848
3 612
4 279
Kapitał własny
25 822
25 147
6 005
6 029
Zobowiązania długoterminowe
1 413
811
329
194
Zobowiązania krótkoterminowe
12 897
8 635
2 999
2 070
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
11,27
10,97
2,62
2,63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 686
4 643
1 333
1 094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-9 516
-3 820
-2 230
-900
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
1 293
-243
303
-57
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bEivfAiL