Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Orange Polska SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-04-25
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-04-25
Julien Ducarroz
Prezes Zarządu
2022-04-25
Jacek Kunicki
Członek Zarządu

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
I. Przychody
2 931 000
2 918 000
630 702
638 219
II. Zysk z działalności operacyjnej
244 000
116 000
52 505
25 371
III. Zysk przed opodatkowaniem
156 000
50 000
33 569
10 936
IV. Zysk netto
125 000
39 000
26 898
8 530
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A.
125 000
39 000
26 898
8 530
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony
0,1
0,03
0,02
0,01
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach
1 312
1 312
1 312
1 312
VIII. Całkowite dochody ogółem
376 000
91 000
80 909
19 903
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A.
376 000
91 000
80 909
19 903
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
844 000
893 000
181 615
195 315
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-484 000
-589 000
-104 149
-128 825
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-153 000
-266 000
-32 923
-58 179
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto
207 000
38 000
44 543
8 311
stan na
XIV. Aktywa obrotowe razem
4 452 000
4 137 000
956 905
899 465
XV. Aktywa trwałe razem
21 786 000
22 020 000
4 682 644
4 787 581
XVI. Suma aktywów
26 238 000
26 157 000
5 639 549
5 687 046
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem
4 919 000
4 353 000
1 057 281
946 428
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem
8 334 000
9 193 000
1 791 295
1 998 739
XIX. Kapitał własny razem
12 985 000
12 611 000
2 790 973
2 741 879
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A.
12 983 000
12 609 000
2 790 543
2 741 445
XXI. Kapitał zakładowy
3 937 000
3 937 000
846 212
855 981

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
I. Przychody
2 547 000
2 632 000
548 072
575 665
II. Zysk z działalności operacyjnej
246 000
119 000
52 935
26 027
III. Zysk przed opodatkowaniem
159 000
55 000
34 214
12 029
IV. Zysk netto
130 000
44 000
27 974
9 624
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony
0,1
0,03
0,02
0,01
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach
1 312
1 312
1 312
1 312
VII. Całkowite dochody ogółem
337 000
96 000
72 517
20 997
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
878 000
861 000
188 931
188 316
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-480 000
-582 000
-103 288
-127 294
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-207 000
-252 000
-44 543
-55 117
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto
191 000
27 000
41 100
5 905
stan na
XII. Aktywa obrotowe razem
3 951 000
3 647 000
849 221
792 930
XIII. Aktywa trwałe razem
20 910 000
21 191 000
4 494 358
4 607 340
XIV. Suma aktywów
24 861 000
24 838 000
5 343 579
5 400 270
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem
4 551 000
3 992 000
978 184
867 940
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem
8 208 000
9 079 000
1 764 213
1 973 953
XVII. Kapitał własny razem
12 102 000
11 767 000
2 601 182
2 558 377
XVIII. Kapitał zakładowy
3 937 000
3 937 000
846 212
855 981