Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE
Polacy kupują na potęgę. Sprzedaż detaliczna rośnie w szybkim tempie

Sleepz AG (SLZ) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8 664 10 706 15 324 25 975
3 004 3 436 7 738 11 286
408 446 451 933
2 595 2 990 7 287 10 352
6 096 7 060 7 246 14 640
8 970 8 280 20 701 20 701
89 939,39 7 590,39 20 701,17 20 701,17
0,07 0,93 0,35 0,71
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
11 408 14 433 4 754 91
-3 972 -2 017 -1 859 -420
-4 134 -2 380 -1 986 -290
-4 180 -9 556 -2 806 -290
29 -4 146 1 924 -800
-2 847 -4 117 -675 -829
4 911 -485 -6 401 -1 982
-2 035 456 5 289 2 015
8 664 15 324 26 001 21 065
3 004 7 738 9 134 1 209
408 451 1 041 837
2 595 7 287 7 589 372
6 096 7 246 16 860 19 856
8 970 20 701 20 701 20 701
89 939,39 20 701,17 20 701,17 20 701,17
0,07 0,35 0,81 0,96
-0,05 -0,46 -0,14 -0,01
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Sleepz AG 4,20 -3,67 0,00
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,03 +50,00 0,00
Getin Holding SA 0,29 +26,09 2,96
T-Bull SA 46,40 +16,00 1,33
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Mostostal Płock SA 5,70 -14,93 0,01
TXM SA 0,54 -10,00 0,06
ZE PAK SA 6,60 -8,46 0,45