Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sleepz AG (SLZ) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
- - - 2 370
- - - -830
- - - -881
- - - -2 589
- - - 2 902
- - - 119
- - - -5 333
- - - 4 405
10 706 15 324 25 975 26 001
3 436 7 738 11 286 9 134
446 451 933 1 041
2 990 7 287 10 352 7 589
7 060 7 246 14 640 16 860
8 280 20 701 20 701 20 701
7 590,39 20 701,17 20 701,17 20 701,17
0,93 0,35 0,71 0,81
- - - -0,13
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
14 433 4 754 91 1 034
-2 017 -1 859 -420 1 139
-2 380 -1 986 -290 1 321
-9 556 -2 806 -290 1 321
-4 146 1 924 -800 -3 150
-4 117 -675 -829 -432
-485 -6 401 -1 982 -2 329
456 5 289 2 015 -389
15 324 26 001 21 065 19 077
7 738 9 134 1 209 748
451 1 041 837 569
7 287 7 589 372 179
7 246 16 860 19 856 18 329
20 701 20 701 20 701 18 819
20 701,17 20 701,17 20 701,17 18 819,25
0,35 0,81 0,96 0,97
-0,46 -0,14 -0,01 0,07
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Sleepz AG 0,00 +0,00 -
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Kerdos Group SA w upadłości 0,02 +100,00 0,00
Bumech SA w restrukturyzacji 0,39 +34,48 1,79
Agroton Plc 5,94 +24,79 0,50
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Regnon SA w restrukturyzacji 0,15 -16,67 0,00
DGA SA 6,12 -15,00 0,12
LW Bogdanka SA 55,10 -11,41 2,21