Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2013Q12012Q42012Q32012Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8833 698-4 5786 574
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7116031 98215 590
Zysk (strata) brutto2 514-24 30824 97512 389
Zysk (strata) netto2 954-22 27722 185-1 154
Przepływy netto-7 6904 3212 140-29 419
Przepływy netto z działalności operacyjnej90-59 66314 396-21 108
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 70515 070-9 275-15 441
Przepływy netto z działalności finansowej-7548 914-2 9817 130
Aktywa razem161 291239 6810268 371
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 15610 389042 999
Zobowiązania długoterminowe8824 90507 368
Zobowiązania krótkoterminowe5 2745 484035 631
Kapitał własny158 835170 9020171 835
Kapitał zakładowy132 300132 3000132 300
Liczba akcji (tys. szt.)1 202 727,271 202 727,271 202 727,271 202 725,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,140,000,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,020,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2012201120102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 6411 5685240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 256-1 729-630-176
Zysk (strata) brutto17 33622012 697591
Zysk (strata) netto1 2943 4218 886639
Przepływy netto-3798 252534
Przepływy netto z działalności operacyjnej-68 480-139-739-258
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-37 592-105 343-8 6940
Przepływy netto z działalności finansowej105 693113 7349 486262
Aktywa razem239 681101 43926 6091 059
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 38914 1526 3761 522
Zobowiązania długoterminowe4 9052 2534 3790
Zobowiązania krótkoterminowe5 48411 8991 9971 522
Kapitał własny170 90263 72218 395-463
Kapitał zakładowy132 30044 1004 7534 753
Liczba akcji (tys. szt.)1 202 727,27400 909,09129 627,2743 209,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,140,160,14-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,010,070,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)