Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q22017Q42017Q22016Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto0000
Zysk (strata) netto0000
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem1 902 6362 038 9702 037 5362 379 105
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania418 827540 667676 2321 072 115
Zobowiązania długoterminowe97 56497 564119 217198 631
Zobowiązania krótkoterminowe321 263443 103557 015873 484
Kapitał własny1 455 0321 468 7151 347 4921 284 531
Kapitał zakładowy100 000100 000271 726271 726
Liczba akcji (tys. szt.)7 500,007 500,0027 172,5827 172,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)194,00195,8349,5947,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów671 9281 037 2803 8203 798
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-179 814-666 481-8 113-140
Zysk (strata) brutto-274 205-891 385-3 878518
Zysk (strata) netto-63 067-880 157-3 1371 769
Przepływy netto307 510-93 030105-629
Przepływy netto z działalności operacyjnej175 982-24 2382 0582 330
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej229 4023 371 800-59-2 444
Przepływy netto z działalności finansowej-97 874-3 440 592-1 894-514
Aktywa razem2 038 9702 379 10534 36240 228
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania540 6671 072 11519 63922 749
Zobowiązania długoterminowe97 564198 63191612 364
Zobowiązania krótkoterminowe443 103873 4843 36910 386
Kapitał własny1 468 7151 284 53112 66315 795
Kapitał zakładowy100 000271 726970970
Liczba akcji (tys. szt.)7 500,0027 172,5827 172,5827 172,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)195,8347,270,470,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-8,41-32,39-0,120,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)