Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody z tytułu odsetek0000
Przychody z tytułu prowizji0000
Wynik na działalności bankowej4 184 0004 656 0004 208 0005 347 000
Wynik na działalności operacyjnej-958 0001 453 000812 0002 048 000
Zysk (strata) brutto-958 0001 453 000812 0002 048 000
Zysk (strata) netto-832 0001 102 0001 917 0001 388 000
Przepływy pieniężne netto0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego135 563 000143 213 000132 695 000136 882 000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego470 570 000455 473 000453 019 000473 514 000
Kapitał własny61 416 00060 038 00059 136 00057 851 000
Kapitał zakładowy0000
Współczynnik wypłacalności17,5617,1116,210,00
Liczba akcji (tys. szt.)2 230 176,672 230 176,672 230 176,672 230 176,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)27,5426,9226,5225,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,370,490,860,62
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody z tytułu odsetek0000
Przychody z tytułu prowizji0000
Wynik na działalności bankowej17 994 00018 767 00019 635 00018 686 000
Wynik na działalności operacyjnej3 065 0003 566 0004 148 000-10 183 000
Zysk (strata) brutto3 065 0003 566 0004 148 000-10 183 000
Zysk (strata) netto3 441 0004 111 0005 477 000-11 525 000
Przepływy pieniężne netto0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego135 563 000125 895 000123 244 000103 852 000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego470 570 000478 988 000462 895 000452 419 000
Kapitał własny61 416 00056 389 00059 331 00039 336 000
Kapitał zakładowy00020 847 000
Współczynnik wypłacalności17,560,000,000,00
Liczba akcji (tys. szt.)2 230 176,672 230 176,672 225 945,296 180 343,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)27,5425,2926,656,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,541,842,46-1,86
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)