Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 64721 81830 93229 643
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 027-3284 5723 945
Zysk (strata) brutto-1 046-8194 5103 589
Zysk (strata) netto-1 030-9184 3923 395
Przepływy netto-7 7141 581-2 678-4 658
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 6626 5304 4425 552
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 662-5 436-7 148-8 275
Przepływy netto z działalności finansowej-4 71448728-1 935
Aktywa razem165 569156 315151 768145 573
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 61624 89218 08518 761
Zobowiązania długoterminowe3 8603 8955 7205 735
Zobowiązania krótkoterminowe19 75620 99712 36513 026
Kapitał własny140 918130 510132 915125 994
Kapitał zakładowy66686868
Liczba akcji (tys. szt.)6 000,006 000,006 000,006 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)23,4921,7522,1521,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,17-0,150,730,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów121 74798 85278 38778 016
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 12523 69221 63832 383
Zysk (strata) brutto17 57522 57722 70832 652
Zysk (strata) netto17 44122 45722 15330 954
Przepływy netto-5152 8852 3409 518
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 17918 96022 96326 051
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-19 653-11 810-17 116-15 153
Przepływy netto z działalności finansowej-4 041-4 265-3 507-1 380
Aktywa razem145 573131 023110 003100 718
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 76124 10721 59922 211
Zobowiązania długoterminowe5 7359 81512 22714 248
Zobowiązania krótkoterminowe13 02614 2929 3727 963
Kapitał własny125 994104 08185 89376 071
Kapitał zakładowy68726365
Liczba akcji (tys. szt.)6 000,006 000,006 000,006 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,0017,3514,3212,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,913,743,695,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)