Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-07-31
2IT Zawarcie istotnej umowy – umowa sprzedaży udziałów
2,30
0,00
2020-07-03
2IT Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
1,85
+28,65
2020-07-03
2IT Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2020
1,85
+28,65
2020-07-03
2IT Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
1,85
+13,51
2020-05-08
2IT Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką FinTech Ventures S.A.
2,20
+12,73
2020-05-04
2IT Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
2,66
-6,77
2020-04-28
2IT Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2,30
+18,26
2020-04-28
2IT Otrzymanie informacji o rozwiązaniu porozumienia przez akcjonariuszy
2,30
+18,26
2020-04-28
2IT Rozwiązanie istotnej umowy
2,30
+18,26
2020-04-28
2IT Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży ZCP i zamierzonej zmiany przedmiotu działalności oraz zawarcie umowy sprzedaży ZCP
2,30
+18,26
2020-04-28
2IT Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej zawartej przez znaczących akcjonariuszy
2,30
+18,26
2020-04-28
2IT Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
2,30
+18,26
2020-03-20
2IT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 roku wraz z projektami uchwał
0,80
+25,00
2020-01-31
2IT Otrzymanie informacji o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy i zmianie udziału w głosach.
2,14
-1,87
2020-01-31
2IT Rozpoczęcie negocjacji przez znaczących akcjonariuszy Spółki oraz MobiMedia Solution – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
2,14
-1,87
2020-01-31
2IT Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej przez znaczących akcjonariuszy
2,14
-1,87
2019-06-28
2IT Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
0,27
0,00
2019-06-04
2IT Korekta raportu nr 2/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
0,32
0,00
2019-05-31
2IT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
0,32
0,00
2019-05-23
2IT Podjęcie decyzji przez Zarząd o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.
0,32
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona