Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22020Q12019Q42019Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów-113248237257
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-140-43-33-5
Zysk (strata) brutto-34-43-33-5
Zysk (strata) netto-34-43-33-5
Przepływy netto-3554-11-65
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3554-21-64
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0010-1
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem552668703745
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania77159151160
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe77159151160
Kapitał własny475509552585
Kapitał zakładowy1 1001 1001 1001 100
Liczba akcji (tys. szt.)2 200,002 200,002 200,002 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,220,230,250,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,02-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0459571 2091 438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-47-33954-885
Zysk (strata) brutto-36-44716-880
Zysk (strata) netto-36-46812-714
Przepływy netto-94194-101-8
Przepływy netto z działalności operacyjnej-103197-119-193
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej9-319185
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem7037561 2341 331
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania151168178287
Zobowiązania długoterminowe0043
Zobowiązania krótkoterminowe151168174283
Kapitał własny5525891 0561 044
Kapitał zakładowy1 1001 1001 1001 100
Liczba akcji (tys. szt.)2 200,002 200,002 200,002 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,250,270,480,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,210,01-0,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)