Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów901 8031 017 7881 380 5421 093 617
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 4471 811-46 6999 498
Zysk (strata) brutto-8 290-1 831-50 9517 085
Zysk (strata) netto-7 2738 859-66 6195 073
Przepływy netto3 451-41 50921 05352 344
Przepływy netto z działalności operacyjnej60 149-3 457-9 48039 143
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-454-645-4 797-2 572
Przepływy netto z działalności finansowej-56 244-37 40735 33015 773
Aktywa razem800 623938 4881 170 8561 097 875
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania607 026738 443979 955836 211
Zobowiązania długoterminowe22011 161
Zobowiązania krótkoterminowe37 83532 02857 902825 050
Kapitał własny190 219196 342187 242257 568
Kapitał zakładowy125 267125 267125 267125 267
Liczba akcji (tys. szt.)125 266,90125 266,90125 266,90125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,521,571,502,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,060,07-0,530,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 468 0214 491 1454 926 7374 856 264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-38 09152 80137 80566 514
Zysk (strata) brutto-49 60346 35922 23359 172
Zysk (strata) netto-68 57225 97617 13546 838
Przepływy netto54 346-47 93958 899-1 864
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 371321105 93339 767
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10 582-11 551-25 233-1 244
Przepływy netto z działalności finansowej41 557-36 709-21 801-40 387
Aktywa razem1 170 8561 244 4531 252 8951 068 337
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania979 955950 861977 726767 113
Zobowiązania długoterminowe011 86513 7661 345
Zobowiązania krótkoterminowe57 902938 996963 960765 768
Kapitał własny187 242289 051270 064301 224
Kapitał zakładowy125 267125 267125 267125 267
Liczba akcji (tys. szt.)125 266,90125 266,90125 266,90125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,502,312,162,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,550,210,140,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport