Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 093 617957 1311 046 0471 604 001
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 498-7 0656 17525 852
Zysk (strata) brutto7 085-9 3133 57626 067
Zysk (strata) netto5 073-9 4762 45011 507
Przepływy netto52 344-5 990-13 061-2 758
Przepływy netto z działalności operacyjnej39 14311 477-17 76939 171
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 572-1 706-1 507-6 997
Przepływy netto z działalności finansowej15 773-15 7616 215-34 932
Aktywa razem1 097 875944 2811 000 5001 244 453
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania836 211692 244706 336950 861
Zobowiązania długoterminowe11 16111 27210 90011 865
Zobowiązania krótkoterminowe825 050680 972695 436938 996
Kapitał własny257 568247 826289 766289 051
Kapitał zakładowy125 267125 267125 267125 267
Liczba akcji (tys. szt.)125 266,90125 266,90125 266,90125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,061,982,312,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,04-0,080,020,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 635 2944 926 7374 856 2645 573 430
Zysk (strata) z działalności operacyjnej52 80137 80566 51460 548
Zysk (strata) brutto46 35922 23359 17248 587
Zysk (strata) netto25 97617 13546 83833 282
Przepływy netto-47 93958 899-1 86417 102
Przepływy netto z działalności operacyjnej321105 93339 767157 942
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 551-25 233-1 244-15 705
Przepływy netto z działalności finansowej-36 709-21 801-40 387-125 135
Aktywa razem1 244 4531 252 8951 068 337948 364
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania950 861977 726767 113649 775
Zobowiązania długoterminowe11 86513 7661 3451 304
Zobowiązania krótkoterminowe938 996963 960765 768648 471
Kapitał własny289 051270 064301 224298 589
Kapitał zakładowy125 267125 267125 267125 267
Liczba akcji (tys. szt.)125 266,90125 266,90125 266,90125 266,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,312,162,402,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,210,140,370,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport