Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów01 37500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3749577-870
Zysk (strata) brutto-3749576-870
Zysk (strata) netto-3749576-871
Przepływy netto-79991061
Przepływy netto z działalności operacyjnej-791 487-66-312
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-1721720
Przepływy netto z działalności finansowej0-1 2160313
Aktywa razem2993391 0231 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania687133228
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe687133228
Kapitał własny231268990914
Kapitał zakładowy8338731 4021 402
Liczba akcji (tys. szt.)970,004 365,007 011,187 011,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,240,060,140,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,040,110,01-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów147430279143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 0062026811
Zysk (strata) brutto-1 00921468-4
Zysk (strata) netto-96020731-9 273
Przepływy netto-9130-1 509
Przepływy netto z działalności operacyjnej-79262-3 495365
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej518-234-1 508-2 130
Przepływy netto z działalności finansowej-448-154 981256
Aktywa razem1 1427 6439 8374 765
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22826110747
Zobowiązania długoterminowe0186459
Zobowiązania krótkoterminowe228756238
Kapitał własny9147 3829 7304 718
Kapitał zakładowy1 4021 98218513 838
Liczba akcji (tys. szt.)7 011,189 910,00922,50554 612,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,7410,550,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,140,020,03-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport