Notowania

Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

DataTytułKursZmiana
2019-09-03
ARI Zmiana adresu siedziby
0,25
0,00
2019-08-16
ARI Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
0,25
0,00
2019-08-13
ARI Zawarcie umowy pożyczki
0,25
0,00
2019-07-26
ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 23 lipca 2019 r.
0,24
0,00
2019-07-19
ARI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
0,22
0,00
2019-06-27
ARI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
0,22
0,00
2019-06-21
ARI Skierowanie projektu Emitenta do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18
0,22
0,00
2019-06-11
ARI Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
0,22
0,00
2019-05-30
ARI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
0,31
-27,27
2019-05-29
ARI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
0,31
-2,60
2019-02-06
ARI Podpisanie umowy kredytowej
0,20
0,00
2018-12-19
ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 17 grudnia 2018 r.
0,36
0,00
2018-11-21
ARI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
0,29
+17,24
2018-10-04
ARI Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,29
0,00
2018-10-03
ARI Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,29
0,00
2018-09-28
ARI Zawarcie umowy objęcia akcji serii F
0,29
0,00
2018-09-27
ARI Zawarcie umowy objęcia akcji serii F
0,29
0,00
2018-07-03
ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2018 r.
0,24
0,00
2018-06-11
ARI Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza/y.
0,24
0,00
2018-06-04
ARI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
0,24
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona