Notowania

Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

DataTytułKursZmiana
2019-02-06
ARI Podpisanie umowy kredytowej
0,20
0,00
2018-12-19
ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 17 grudnia 2018 r.
0,36
0,00
2018-11-21
ARI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
0,29
+17,24
2018-10-04
ARI Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,29
0,00
2018-10-03
ARI Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,29
0,00
2018-09-28
ARI Zawarcie umowy objęcia akcji serii F
0,29
0,00
2018-09-27
ARI Zawarcie umowy objęcia akcji serii F
0,29
0,00
2018-07-03
ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2018 r.
0,24
0,00
2018-06-11
ARI Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza/y.
0,24
0,00
2018-06-04
ARI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
0,24
0,00
2018-05-30
ARI Podpisanie umowy inwestycyjnej
0,24
0,00
2017-12-29
ARI Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta w zapytaniu ofertowym
2017-11-21
ARI Przyjęcie nowej strategii spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
2017-11-13
ARI Podpisanie listu intencyjnego
0,36
-22,22
2017-11-08
ARI Pozytywna ocena merytoryczna projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 RPO WD AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA
0,37
-8,11
2017-09-07
ARI Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,32
0,00
2017-09-06
ARI Zawarcie umowy objęcia akcji serii E
0,32
0,00
2017-06-30
ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-06
ARI Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,45
0,00
2017-06-05
ARI Zawarcie umowy objęcia akcji serii E
0,45
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona