Notowania

Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów525130252392
Zysk (strata) z działalności operacyjnej126-183-1248
Zysk (strata) brutto117-198-135-1
Zysk (strata) netto117-198-1357
Przepływy netto-1-10615-185
Przepływy netto z działalności operacyjnej38-30567-170
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej058-1627
Przepływy netto z działalności finansowej-39142-35-42
Aktywa razem7 9298 0458 0998 220
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 0814 3154 1214 106
Zobowiązania długoterminowe187204293293
Zobowiązania krótkoterminowe3 8944 1113 8273 813
Kapitał własny3 8483 7313 9794 114
Kapitał zakładowy757757757757
Liczba akcji (tys. szt.)24 256,208 371,447 571,447 571,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,160,450,530,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,02-0,020,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 4656901 3741 350
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5264-219-516
Zysk (strata) brutto1310-234-577
Zysk (strata) netto2110-227-585
Przepływy netto-3716-444-713
Przepływy netto z działalności operacyjnej119-2-649-785
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9599-180-416
Przepływy netto z działalności finansowej-62-81385487
Aktywa razem8 0991 5962 1862 083
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1211 2271 3581 423
Zobowiązania długoterminowe29351201234
Zobowiązania krótkoterminowe3 8271 1761 1571 189
Kapitał własny3 979370814660
Kapitał zakładowy757757757523
Liczba akcji (tys. szt.)7 571,447 571,447 571,4437 944,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,530,050,110,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,00-0,03-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)