Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-27
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
2,86
0,00
2019-05-30
ALD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2019 roku
2,62
0,00
2019-05-29
ALD Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018
2,62
0,00
2018-06-27
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.
2,18
0,00
2018-05-30
ALD Korekta raportu bieżącego nr 5 /2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku
2,40
0,00
2018-05-30
ALD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku
2,40
0,00
2018-03-19
ALD Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
2018-03-19
ALD Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie publicznej - korekta raportu bieżącego nr 2/2018
2018-03-19
ALD Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
2018-03-19
ALD Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
2017-12-05
ALD Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane.
2,70
0,00
2017-12-05
ALD Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zawarcie umowy objęcia akcji
2,70
0,00
2017-06-29
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.
1,68
0,00
2017-06-02
ALD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 28 czerwca 2017 roku
1,68
0,00
2016-06-27
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.
2016-05-25
ALD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 24 czerwca 2016 roku
2016-04-01
ALD Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1,52
-7,89
2015-07-01
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Alda S.A. w dniu 30 czerwca 2015r.
2015-06-30
ALD Zmiana stanu posiadania akcji Spółki ALDA S.A. przez akcjonariusza
2015-06-30
ALD Zmiana stanu posiadania akcji Spółki ALDA S.A. przez akcjonariusza
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona