Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Greeneco SA (GET) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
1 1 6 1 293
-89 -117 -136 -210
-88 -117 -129 -209
-88 -117 -129 -209
- 12 - -403
- 12 - -403
- - - -
- - - -
15 147 15 017 15 320 15 880
7 850 7 632 7 818 8 224
3 828 3 828 3 828 3 808
4 022 3 804 3 990 4 416
7 297 7 385 7 502 7 656
1 075 1 075 1 075 1 075
10 747,03 10 747,03 10 747,03 10 747,03
0,68 0,69 0,70 0,71
-0,01 -0,01 -0,01 -0,02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
1 912 9 130 42 339 52 206
-1 390 -39 -1 724 -4 479
-991 -367 -2 655 -5 188
-991 -375 -2 448 -5 482
-356 -1 593 29 -2 400
-295 -798 631 -559
- -134 -879 -1 553
-61 -661 277 -288
15 320 9 403 20 444 19 006
7 818 9 077 18 798 18 057
3 828 1 724 1 796 2 336
3 990 7 353 17 002 15 721
7 502 326 1 646 949
1 075 875 875 655
10 747,03 8 747,03 8 747,03 6 547,03
0,70 0,04 0,19 0,15
-0,09 -0,04 -0,28 -0,84
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,13 +18,18 0,00
Mostostal Zabrze SA 0,29 +11,54 1,11
Quantum Software SA 15,50 +10,71 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Graviton Capital SA 1,65 -14,06 0,06
TXM SA 1,50 -11,76 0,05
Budimex SA 166,00 -11,23 0,71