Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-04
PRO Zawarcie umów z podmiotami z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3,12
+34,62
2019-01-14
PRO Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki.
2,88
+4,86
2019-01-14
PRO Wybór biegłego rewidenta.
2,88
+4,86
2019-01-03
PRO Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
3,12
0,00
2018-11-13
PRO Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz jednostkami administracji publicznej.
4,20
0,00
2018-11-08
PRO Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
4,20
0,00
2018-11-08
PRO Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
4,20
0,00
2018-10-15
PRO Rejestracja przez KRS podwyższania kapitału spółki zależnej CloudTeam Sp. z o.o.
3,36
-0,60
2018-08-29
PRO Umowa nabycia udziałów w Spółce APN Promise UAB.
3,46
0,00
2018-08-21
PRO Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o.
3,50
0,00
2018-08-08
PRO Zgoda Rady Nadzorczej na rozszerzenie zasięgu działalności APN Promise S.A. o terytorium Litwy.
3,50
0,00
2018-08-06
PRO Zamiar rozszerzenia zasięgu działalności APN Promise S.A. o terytorium Litwy.
3,50
0,00
2018-06-29
PRO Zakończenie skupu akcji własnych.
3,20
0,00
2018-06-28
PRO Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
3,20
0,00
2018-06-27
PRO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.
3,26
0,00
2018-06-15
PRO Zawiadomienie akcjonariusza Tomasza Batora o nabyciu akcji APN Promise serii I.
3,44
-4,65
2018-06-15
PRO Zawiadomienie akcjonariusza Piotra Paszczyka o nabyciu akcji APN Promise serii I.
3,44
-4,65
2018-06-11
PRO Umowa sprzedaży udziałów Spółki Predictes Sp. z o.o.
3,44
0,00
2018-06-04
PRO Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę APN Promise S.A.
3,44
0,00
2018-05-30
PRO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
3,44
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 37
  • Następna strona