Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-14
PRO Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
1,80
0,00
2019-10-14
PRO Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
1,80
-1,67
2019-10-14
PRO Przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników APN Promise S.A.
1,80
-1,67
2019-08-05
PRO Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
2,70
0,00
2019-07-25
PRO Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki.
2,50
-5,60
2019-07-01
PRO Informacja dotycząca istotnego kontrahenta Spółki.
2,34
+2,56
2019-07-01
PRO Zawarcie Umowy o współpracy z PKN Orlen S.A.
2,34
+2,56
2019-06-28
PRO Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie
2,40
-2,50
2019-06-27
PRO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
2,54
-5,51
2019-06-26
PRO Zawarcie Umowy Ramowej z Ministerstwem Sprawiedliwości.
2,40
0,00
2019-06-24
PRO Powołanie Działu Compliance w APN Promise S.A.
2,40
0,00
2019-05-30
PRO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
2,42
-1,65
2019-02-04
PRO Zawarcie umów z podmiotami z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3,12
+34,62
2019-01-14
PRO Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki.
2,88
+4,86
2019-01-14
PRO Wybór biegłego rewidenta.
2,88
+4,86
2019-01-03
PRO Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
3,12
0,00
2018-11-13
PRO Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz jednostkami administracji publicznej.
4,20
0,00
2018-11-08
PRO Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
4,20
0,00
2018-11-08
PRO Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
4,20
0,00
2018-10-15
PRO Rejestracja przez KRS podwyższania kapitału spółki zależnej CloudTeam Sp. z o.o.
3,36
-0,60
  • Poprzednia strona
  • z 37
  • Następna strona