Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 394894-1 4631 034
Zysk (strata) z działalności operacyjnej115-63-2 746-36
Zysk (strata) brutto114-64-2 749-38
Zysk (strata) netto177-64-2 181-20
Przepływy netto-75247166-75
Przepływy netto z działalności operacyjnej-76249166-75
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej1-100
Aktywa razem19 11418 64922 7808 563
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 23315 94520 0113 865
Zobowiązania długoterminowe2 6422 5973 2591 093
Zobowiązania krótkoterminowe13 59113 34816 7522 771
Kapitał własny2 8812 7042 7684 699
Kapitał zakładowy858858858858
Liczba akcji (tys. szt.)857,55857,55857,55857,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,363,153,235,48
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,21-0,07-2,54-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 6763 88314 26849 011
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 593295-4 8484 114
Zysk (strata) brutto-2 592301-4 8394 116
Zysk (strata) netto-2 165238-3 9823 327
Przepływy netto-125-169-8 6158 398
Przepływy netto z działalności operacyjnej-366-187-8 6208 483
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-62313-75
Przepływy netto z działalności finansowej247-5-8-10
Aktywa razem22 7808 6487 24417 918
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 0113 9652 7999 492
Zobowiązania długoterminowe3 2599656151 280
Zobowiązania krótkoterminowe16 7523 0002 1838 211
Kapitał własny2 7684 6824 4458 427
Kapitał zakładowy858858858858
Liczba akcji (tys. szt.)857,55857,55857,55857,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,235,465,189,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,520,28-4,643,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)