Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-23
AQT Informacja o zmianie nazwy Spółki AQT Water S.A.
9,60
-20,83
2019-06-16
AQT Informacja o zrealizowaniu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
12,20
-4,10
2019-06-16
AQT Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14.06.2019 r.
12,20
-4,10
2019-04-26
AQT Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
12,10
+1,65
2019-04-25
AQT Rezygnacja Członka Zarządu Aquatech S.A.
13,70
-11,68
2019-03-14
AQT Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)
111,00
+0,90
2019-01-02
AQT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
103,00
0,00
2018-12-18
AQT Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
103,00
0,00
2018-12-18
AQT Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
103,00
0,00
2018-11-06
AQT Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 05.11.2018 r.
109,00
0,00
2018-09-19
AQT Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
139,00
0,00
2018-02-26
AQT Emisja obligacji zabezpieczonych serii A
2017-10-05
AQT Podpisanie umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne
167,00
-1,80
2017-09-24
AQT Podpisanie umowy dostawy
151,00
+14,57
2017-09-14
AQT Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2017-09-13
AQT Podpisanie umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne
2017-09-12
AQT Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.
200,00
-5,00
2017-09-05
AQT Podpisanie umowy dostawy
2017-09-02
AQT Podpisanie umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2017-09-02
AQT Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.