Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-08-06
ARH Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2020 roku
19,00
+4,47
2020-08-01
ARH Informacja o zmianie Warunków Emisji Obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020
18,15
0,00
2020-07-30
ARH Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A. – umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia serii akcji
17,50
-2,86
2020-07-20
ARH Publikacja prognozy wybranych wskaźników wyników finansowych Archicom S.A. na rok 2020 wraz z aktualizacją celów sprzedażowych na rok 2020
16,80
+1,79
2020-07-03
ARH Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w II kwartale 2020 roku
17,40
0,00
2020-06-29
ARH Informacja o emisji obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020
17,10
0,00
2020-06-25
ARH Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.
17,90
-1,96
2020-06-25
ARH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 25 czerwca 2020 roku
17,90
-1,96
2020-06-25
ARH Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2020 roku
17,90
-1,96
2020-06-23
ARH Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki
18,10
0,00
2020-06-22
ARH Rezygnacja osoby zarządzającej
17,30
+4,62
2020-06-09
ARH Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku
18,25
-1,37
2020-05-29
ARH Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2020 roku
15,45
0,00
2020-05-29
ARH QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,45
0,00
2020-05-27
ARH Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży budynku biurowego City One we Wrocławiu
15,05
0,00
2020-05-27
ARH Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
15,05
0,00
2020-05-27
ARH Zmiana adresu siedziby Archicom S.A.
15,05
0,00
2020-05-22
ARH Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
14,00
+2,50
2020-05-19
ARH Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
13,80
-0,72
2020-05-15
ARH Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M5/2020
14,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona