Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 18033 01128 01340 910
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 102-1 755-1 835913
Zysk (strata) brutto-2 345-1 977-1 985-356
Zysk (strata) netto-1 399-2 048-2 207-487
Przepływy netto40552-5 2943 502
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 122-176-13 77110 652
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej638-20939-293
Przepływy netto z działalności finansowej-1 3554378 438-6 857
Aktywa razem88 28378 57283 98282 812
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 32045 21043 76040 383
Zobowiązania długoterminowe2 3801 3155 8505 700
Zobowiązania krótkoterminowe53 94043 89537 91034 683
Kapitał własny31 96333 36240 22242 429
Kapitał zakładowy4 6154 6154 6154 615
Liczba akcji (tys. szt.)9 230,089 230,089 230,089 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,463,614,364,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-0,22-0,24-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów132 82977 877115 638144 420
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 877-5 312-4 3922 143
Zysk (strata) brutto-4 632-5 896-5 1781 980
Zysk (strata) netto-4 483-7 201-6 4201 353
Przepływy netto3 035-9 9559 136-10 600
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 341-5 1504 363-6 607
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-726-1 236-2 842-3 002
Przepływy netto z działalności finansowej-2 580-3 5697 615-991
Aktywa razem82 81274 77485 430103 760
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 38327 86331 31842 766
Zobowiązania długoterminowe5 7003 8083 8375 425
Zobowiązania krótkoterminowe34 68324 05527 48137 341
Kapitał własny42 42946 91154 11260 994
Kapitał zakładowy4 6154 6154 6154 615
Liczba akcji (tys. szt.)9 230,089 230,089 230,089 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,605,085,866,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,49-0,78-0,700,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport