Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3671 1943 0231 563
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-775-187-361-6
Zysk (strata) brutto-1 026-399-747-396
Zysk (strata) netto-1 026-399-747-396
Przepływy netto492-81-354-420
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8-1 0151351 287
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-1883-2 115
Przepływy netto z działalności finansowej500935-1 372408
Aktywa razem23 34323 60423 68527 771
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 23812 47413 20314 677
Zobowiązania długoterminowe4 3794 2564 4204 748
Zobowiązania krótkoterminowe8 8598 2188 7839 929
Kapitał własny10 10511 13010 48113 094
Kapitał zakładowy5 7085 7085 7085 708
Liczba akcji (tys. szt.)11 415,1611 415,1611 415,1611 415,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,890,970,921,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,09-0,04-0,07-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 1808 24610 34314 210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 3819661 757765
Zysk (strata) brutto-2 665-471216-741
Zysk (strata) netto-2 665-960150-739
Przepływy netto-464302-262-154
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 209-1 2011 9905 211
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6122 57075-3 237
Przepływy netto z działalności finansowej-2 285-1 067-2 477-2 127
Aktywa razem23 68529 16131 72837 879
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 20315 49216 15723 674
Zobowiązania długoterminowe4 4206 3418 1098 525
Zobowiązania krótkoterminowe8 7839 1508 04815 149
Kapitał własny10 48113 66915 50414 035
Kapitał zakładowy5 7085 7085 6664 806
Liczba akcji (tys. szt.)11 415,1611 415,1611 415,169 611,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,921,201,361,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,23-0,080,01-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)