Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-27
BFC Sprostowanie omyłki w raporcie ESPI 1.2020 - korekta raportu - wstepne wyniki finansowe za 2019
2,44
0,00
2020-01-27
BFC Wstępne wyniki finansowe za 2019 r. BIOFACTORY SA
2,44
0,00
2019-10-27
BFC Wstępne wyniki finansowe po III kwartałach 2019 r. i prognoza wykonania planu finansowego na 2019 r. BIOFACTORY SA
2,46
+1,63
2019-06-25
BFC Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2019
2,48
+2,42
2019-05-06
BFC Zwołanie ZWZ Biofactory SA
2,68
0,00
2019-04-26
BFC Realizacja polityki dywidendowej Biofactory SA
2,68
0,00
2018-06-25
BFC Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2018
2,76
0,00
2018-05-15
BFC Zwołanie ZWZ Biofactory SA
2,86
0,00
2017-06-28
BFC ZWZ - lista akcjonariuszy
3,31
-3,32
2017-05-09
BFC Zwołanie ZWZ Biofactory SA
3,43
0,00
2017-01-26
BFC Rekomendacje zarządu ? polityka dywidendowa Biofactory SA
2017-01-02
BFC Informacja o transakcjach na akcjach Biofactory SA w 2016 przez osoby zarządzające
2016-06-27
BFC Wykaz akcjonariuszy – powyżej 5% głosów na ZWZ 27.06.2016
3,59
0,00
2016-05-09
BFC Zwołanie ZWZ Biofactory SA
2016-01-04
BFC Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
3,86
0,00
2015-06-26
BFC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2015 r.
2015-05-11
BFC Zwołanie ZWZ Biofactory SA
2015-01-12
BFC zestawienie transakcji na akcjach zawartych przez członków Zarządu i RN
2014-06-26
BFC ZWZ - lista akcjonariuszy
2,93
0,00