Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 3673 3842 9243 367
Zysk (strata) z działalności operacyjnej260279177306
Zysk (strata) brutto19019269234
Zysk (strata) netto15215858189
Przepływy netto-3110-7-23
Przepływy netto z działalności operacyjnej627-53583192
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-206-21-154-79
Przepływy netto z działalności finansowej-45183-435-137
Aktywa razem13 99814 15213 14613 301
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 6598 7187 8708 072
Zobowiązania długoterminowe5 8025 8025 8025 541
Zobowiązania krótkoterminowe2 8572 9172 0692 531
Kapitał własny5 3395 4345 2765 230
Kapitał zakładowy3 8043 8043 8043 804
Liczba akcji (tys. szt.)1 902,001 902,001 902,001 902,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,812,862,772,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,080,030,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 42212 20410 4749 385
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 003819595661
Zysk (strata) brutto641430300365
Zysk (strata) netto510353246308
Przepływy netto-1203998-32
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 4831 4331 0741 126
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-442-330-2 303-1 706
Przepływy netto z działalności finansowej-1 161-1 0641 327548
Aktywa razem13 14613 28513 58311 375
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 8708 3298 8666 904
Zobowiązania długoterminowe5 8025 5415 8094 592
Zobowiązania krótkoterminowe2 0692 7883 0572 312
Kapitał własny5 2764 9564 7174 471
Kapitał zakładowy3 8043 8043 8043 804
Liczba akcji (tys. szt.)1 902,001 902,001 902,001 902,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,772,612,482,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,270,190,130,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)