Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 07040 60734 44828 767
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5361 328673-354
Zysk (strata) brutto4611 141455-386
Zysk (strata) netto354804365-348
Przepływy netto14-43112-142
Przepływy netto z działalności operacyjnej500340823292
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-219-913634
Przepływy netto z działalności finansowej-267-292-747-468
Aktywa razem51 51254 96446 25546 690
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 54643 29635 39236 192
Zobowiązania długoterminowe8 0978 2458 5208 522
Zobowiązania krótkoterminowe31 44935 05126 87227 670
Kapitał własny11 96611 66810 86310 498
Kapitał zakładowy2 8002 8002 8002 800
Liczba akcji (tys. szt.)2 800,002 800,002 800,002 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,274,173,883,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,130,290,13-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów128 441123 293113 47086 071
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1641 3381 9792 855
Zysk (strata) brutto1731 2611 0572 545
Zysk (strata) netto831 0167922 002
Przepływy netto-1186225-65
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 8027832 444331
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 999-875-1 163-12 956
Przepływy netto z działalności finansowej-814178-1 05612 560
Aktywa razem46 25547 19443 53939 240
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 39236 41433 77530 268
Zobowiązania długoterminowe8 5209 44810 53111 365
Zobowiązania krótkoterminowe26 87226 96623 24418 903
Kapitał własny10 86310 7809 7648 972
Kapitał zakładowy2 8002 8002 8002 800
Liczba akcji (tys. szt.)2 800,002 800,002 800,002 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,883,853,493,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,360,280,71
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)