Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-28-22-22-21
Zysk (strata) brutto-6 465-228-3 17550
Zysk (strata) netto-4 923-194-1 82771
Przepływy netto21-100
Przepływy netto z działalności operacyjnej-24-1-5-9
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej320-7-1
Przepływy netto z działalności finansowej1401110
Aktywa razem17 09222 82323 01925 338
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 56016 59616 59616 859
Zobowiązania długoterminowe002 2510
Zobowiązania krótkoterminowe15 56016 59614 34516 859
Kapitał własny-7524 2984 4915 372
Kapitał zakładowy4 8004 8004 8004 800
Liczba akcji (tys. szt.)9 600,009 600,009 600,009 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,080,450,470,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,51-0,02-0,190,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18111421 372
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30-595-234-990
Zysk (strata) brutto-4 424-4 431-2 2822 414
Zysk (strata) netto-3 588-3 582-2 185906
Przepływy netto0-1-2-72
Przepływy netto z działalności operacyjnej-164-95-88-266
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-19-5-63-517
Przepływy netto z działalności finansowej18398149712
Aktywa razem23 01927 01930 39751 869
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 59616 99316 88120 051
Zobowiązania długoterminowe2 2512 3402 7104 884
Zobowiązania krótkoterminowe14 34514 65414 17115 167
Kapitał własny4 4918 07911 51713 056
Kapitał zakładowy4 8004 8004 8004 800
Liczba akcji (tys. szt.)9 600,009 600,009 600,009 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,470,841,201,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,37-0,37-0,230,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)