Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-12-08
BML Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 6.12.2018 r.
0,95
0,00
2018-12-06
BML Przesunięcie w czasie komercjalizacji produktu ONKO BCG wytworzonego na zmodernizowanej linii produkcyjnej BCG
1,06
0,00
2018-12-06
BML Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emitenta w dniu 6 grudnia 2018 roku
1,07
-0,93
2018-11-16
BML Zawarcie umowy o dofinansowanie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju
1,08
+0,93
2018-11-09
BML Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1,10
+0,91
2018-11-09
BML Rozpoczęcie współpracy z Bioton SA w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki "BioTrombina 400"
1,10
+0,91
2018-10-31
BML Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
1,15
-0,87
2018-10-29
BML Q 3/2018: formularz raportu kwartalnego
1,16
-0,86
2018-10-24
BML Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał roku 2018
1,16
0,00
2018-10-22
BML Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
1,20
-5,83
2018-10-17
BML Zmiana przyjętej przez Emitenta wieloletniej strategii Spółki
1,17
0,00
2018-10-10
BML Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.
1,19
-2,52
2018-10-02
BML Uzyskanie dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego z PO IR Działanie 2.1
1,11
0,00
2018-10-02
BML Rejestracja zmian Statutu Spółki
1,09
+1,83
2018-09-28
BML Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta
1,13
-2,65
2018-09-27
BML Skarga na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta
1,13
0,00
2018-09-25
BML Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
1,12
0,00
2018-09-25
BML P /: formularz raportu półrocznego
1,12
0,00
2018-09-21
BML Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta
1,16
-1,72
2018-09-19
BML Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP
1,12
+1,79
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona