Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody z tytułu odsetek1 230 8001 194 7001 150 2001 096 400
Przychody z tytułu prowizji372 600355 300381 500350 800
Wynik na działalności bankowej1 355 4001 304 1001 304 2001 254 600
Wynik na działalności operacyjnej694 700595 000581 500533 800
Zysk (strata) brutto595 700500 600490 400446 300
Zysk (strata) netto452 200378 800372 700322 300
Przepływy pieniężne netto-126 100-600 700-1 023 100-891 900
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-63 800-505 900-1 742 400-913 800
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-566 800-137 9001 009 700-29 800
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej504 50043 100-290 40051 700
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego5 195 8006 882 2004 882 0006 288 800
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego117 682 500110 205 000109 174 100104 662 100
Kapitał własny13 336 30012 161 90011 889 50012 058 900
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności15,6015,2415,2416,10
Liczba akcji (tys. szt.)130 100,00130 100,00130 100,00130 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)102,5193,4891,3992,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,482,912,872,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody z tytułu odsetek4 673 8004 237 5003 922 9003 628 600
Przychody z tytułu prowizji1 460 2001 343 1001 201 3001 134 700
Wynik na działalności bankowej5 218 3004 766 1004 305 1003 757 300
Wynik na działalności operacyjnej2 405 0002 212 1001 924 7001 390 300
Zysk (strata) brutto2 033 0001 882 0001 644 5001 390 300
Zysk (strata) netto1 525 9001 403 1001 253 0001 127 000
Przepływy pieniężne netto-2 641 8001 839 500-1 653 200-1 899 200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 225 9005 578 200-323 300196 300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej275 200-3 179 700-2 431 800-1 072 100
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej308 900-559 0001 101 900-1 023 400
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego5 195 8004 109 0005 043 0003 913 500
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego117 682 500104 503 30095 825 40087 818 500
Kapitał własny13 336 30011 794 80010 474 90010 677 900
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności15,6016,7114,7313,74
Liczba akcji (tys. szt.)130 100,00130 100,00130 100,00130 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)102,5190,6680,5182,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)11,7310,799,638,66
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport