Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody z tytułu odsetek1 308 6001 253 4001 230 8001 194 700
Przychody z tytułu prowizji449 300409 300372 600355 300
Wynik na działalności bankowej1 447 5001 384 0001 355 4001 304 100
Wynik na działalności operacyjnej734 300540 300694 700595 000
Zysk (strata) brutto627 000438 900595 700500 600
Zysk (strata) netto470 300325 400452 200378 800
Przepływy pieniężne netto471 100538 500-126 100-600 700
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-804 7002 228 400-63 800-505 900
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej397 800-713 400-566 800-137 900
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej878 000-976 500504 50043 100
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego7 359 2005 004 3005 195 8006 882 200
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego122 992 000120 414 000117 682 500110 205 000
Kapitał własny14 236 60013 428 90013 336 30012 161 900
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności15,0515,8215,6015,24
Liczba akcji (tys. szt.)130 100,00130 100,00130 100,00130 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)109,43103,22102,5193,48
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,622,503,482,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody z tytułu odsetek4 673 8004 237 5003 922 9003 628 600
Przychody z tytułu prowizji1 460 2001 343 1001 201 3001 134 700
Wynik na działalności bankowej5 218 3004 766 1004 305 1003 757 300
Wynik na działalności operacyjnej2 405 0002 212 1001 924 7001 390 300
Zysk (strata) brutto2 033 0001 882 0001 644 5001 390 300
Zysk (strata) netto1 525 9001 403 1001 253 0001 127 000
Przepływy pieniężne netto-2 641 8001 839 500-1 653 200-1 899 200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 225 9005 578 200-323 300196 300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej275 200-3 179 700-2 431 800-1 072 100
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej308 900-559 0001 101 900-1 023 400
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego5 195 8004 109 0005 043 0003 913 500
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego117 682 500104 503 30095 825 40087 818 500
Kapitał własny13 336 30011 794 80010 474 90010 677 900
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności15,6016,7114,7313,74
Liczba akcji (tys. szt.)130 100,00130 100,00130 100,00130 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)102,5190,6680,5182,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)11,7310,799,638,66
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport