Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-27
CPD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,05
0,00
2019-09-23
CPD Zmiany w Zarządzie
6,05
0,00
2019-09-19
CPD Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
5,90
0,00
2019-09-18
CPD Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.
5,80
+1,72
2019-08-01
CPD Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
6,05
0,00
2019-08-01
CPD Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
6,05
0,00
2019-07-16
CPD Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej.
5,90
0,00
2019-06-28
CPD Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 czerwca 2019 r.
6,20
+1,61
2019-06-28
CPD Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 czerwca 2019 r.
6,20
0,00
2019-06-27
CPD RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
6,20
0,00
2019-06-27
CPD R /: formularz raportu rocznego
6,20
0,00
2019-06-27
CPD Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6,20
0,00
2019-06-27
CPD Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok
6,20
0,00
2019-06-27
CPD Korekta Jednostkowego Raportu Rocznego za 2018 rok
6,20
0,00
2019-05-31
CPD Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
6,30
-1,59
2019-05-30
CPD QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,30
0,00
2019-04-25
CPD RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
6,50
0,00
2019-04-25
CPD R /: formularz raportu rocznego
6,50
0,00
2019-03-27
CPD Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
6,70
-2,24
2019-03-22
CPD Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
7,40
-3,38
  • Poprzednia strona
  • z 19
  • Następna strona