Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-27
CPD Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
6,70
-2,24
2019-03-22
CPD Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
7,40
-3,38
2019-03-20
CPD Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
7,40
0,00
2019-03-04
CPD Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
5,95
+26,05
2019-03-01
CPD Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 lutego 2019 r.
5,95
0,00
2019-02-28
CPD Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 lutego 2019 r.
5,95
0,00
2019-02-25
CPD Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.
5,95
-2,52
2019-02-21
CPD Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW
5,85
+1,71
2019-02-13
CPD Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
5,35
+1,87
2019-02-12
CPD Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
5,35
-3,74
2019-02-12
CPD Korekta numeracji raportu bieżącego
5,35
0,00
2019-02-08
CPD Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu
5,45
+1,83
2019-02-05
CPD Korekta raportu bieżącego nr 2/2019
5,20
0,00
2019-02-01
CPD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
5,10
+1,96
2019-01-31
CPD Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
5,05
+0,99
2018-12-14
CPD Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018
6,40
-1,56
2018-11-27
CPD QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,20
-0,69
2018-11-23
CPD Rejestracja połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED
7,20
0,00
2018-11-15
CPD Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
7,10
+1,41
2018-11-08
CPD Spełnienie się warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne
6,75
+3,70
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona