Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-21
CPD Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW
5,85
2019-02-13
CPD Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
5,35
+1,87
2019-02-12
CPD Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
5,35
-3,74
2019-02-12
CPD Korekta numeracji raportu bieżącego
5,35
0,00
2019-02-08
CPD Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu
5,45
+1,83
2019-02-05
CPD Korekta raportu bieżącego nr 2/2019
5,20
0,00
2019-02-01
CPD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
5,10
+1,96
2019-01-31
CPD Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
5,05
+0,99
2018-12-14
CPD Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018
6,40
-1,56
2018-11-27
CPD QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,20
-0,69
2018-11-23
CPD Rejestracja połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED
7,20
0,00
2018-11-15
CPD Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
7,10
+1,41
2018-11-08
CPD Spełnienie się warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne
6,75
+3,70
2018-10-26
CPD Zmiana umowy inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.
6,60
-2,27
2018-09-27
CPD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
8,05
0,00
2018-09-19
CPD Powołanie nowych członków Komitetu Audytu CPD S.A.
8,05
0,00
2018-09-14
CPD Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 14 września 2018 r.
8,00
+2,50
2018-09-14
CPD Powołanie Członków Rady Nadzorczej CPD S.A. na nową kadencję
8,00
+2,50
2018-09-14
CPD Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 14 września 2018 r.
8,00
+2,50
2018-09-13
CPD Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 6 września 2018 r.
8,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona