Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 0934 8754 5094 457
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 6405 600-25 378-5 107
Zysk (strata) brutto30 6744 888-27 022-4 092
Zysk (strata) netto34 3819 694-16 128-4 270
Przepływy netto-677-41 71613 72327 429
Przepływy netto z działalności operacyjnej654-10 75611 45327 350
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej713 3912 7411 410
Przepływy netto z działalności finansowej-1 338-44 351-471-1 331
Aktywa razem563 637536 709582 768597 166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania241 574243 132255 889254 154
Zobowiązania długoterminowe84 26193 53499 186140 668
Zobowiązania krótkoterminowe97 32899 478106 137113 486
Kapitał własny322 063293 577326 879343 012
Kapitał zakładowy2 6372 6373 9353 935
Liczba akcji (tys. szt.)26 371,1326 371,1339 354,0239 354,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,2111,138,318,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,300,37-0,41-0,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 48519 92420 02218 735
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-10 07024 80810 90258 172
Zysk (strata) brutto-17 13518 3592 47353 418
Zysk (strata) netto-1 8672 238-3 85646 348
Przepływy netto-40 89853 30463 9267 303
Przepływy netto z działalności operacyjnej-17223 0848 824-6 583
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej106 57882 56459 975-21 244
Przepływy netto z działalności finansowej-147 304-52 344-4 87335 130
Aktywa razem582 768761 000715 975711 477
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania255 889289 281269 072260 646
Zobowiązania długoterminowe99 186151 893190 959235 126
Zobowiązania krótkoterminowe106 137133 62477 53125 520
Kapitał własny326 879471 719446 903450 831
Kapitał zakładowy3 9353 9353 2863 286
Liczba akcji (tys. szt.)39 354,0239 354,0232 863,2032 863,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,3111,9913,6013,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,050,06-0,121,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport