Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 4575 0257 4944 801
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 1076 79513 57014 984
Zysk (strata) brutto-4 0922 13811 79116 935
Zysk (strata) netto-4 2707 72610 7553 187
Przepływy netto27 429-95 28813 238-907
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 35030 038-69 013-26 283
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 41018 88283 54544 246
Przepływy netto z działalności finansowej-1 331-144 208-1 294-18 870
Aktywa razem597 166603 220743 573761 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania254 154255 985261 113289 281
Zobowiązania długoterminowe140 668143 392147 981151 893
Zobowiązania krótkoterminowe113 486112 593113 132133 624
Kapitał własny343 012347 235482 460471 719
Kapitał zakładowy3 9353 9353 9353 935
Liczba akcji (tys. szt.)39 354,0239 354,0239 354,0239 354,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,728,8212,2611,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,110,200,270,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 92420 02218 73515 067
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 80810 90258 172105 670
Zysk (strata) brutto18 3592 47353 418104 858
Zysk (strata) netto2 238-3 85646 348104 494
Przepływy netto52 85663 9267 3036 789
Przepływy netto z działalności operacyjnej22 6368 824-6 583-12 636
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej82 56459 975-21 244-16 788
Przepływy netto z działalności finansowej-52 344-4 87335 13036 213
Aktywa razem761 000715 975711 477621 056
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania289 281269 072260 646216 563
Zobowiązania długoterminowe151 893190 959235 126129 240
Zobowiązania krótkoterminowe133 62477 53125 52087 323
Kapitał własny471 719446 903450 831404 493
Kapitał zakładowy3 9353 2863 2863 286
Liczba akcji (tys. szt.)39 354,0232 863,2032 863,2032 863,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,9913,6013,7212,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-0,121,413,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport