Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-23
CIE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 23 stycznia 2020 r.
37,00
+4,32
2020-01-23
CIE Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 23 stycznia 2020 r.
37,00
+4,32
2020-01-23
CIE Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
37,00
+3,51
2020-01-17
CIE Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
36,25
+2,07
2020-01-10
CIE Podjęcie decyzji o zapłacie za zobowiązanie podatkowe
37,25
-0,27
2020-01-07
CIE Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie
38,80
+0,77
2020-01-03
CIE Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na 23 stycznia 2020 roku
39,40
-1,27
2020-01-02
CIE Rejestracja podziału spółki zależnej od Emitenta
39,70
-0,63
2019-12-20
CIE Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
38,50
+0,39
2019-12-16
CIE Rezygnacja osoby nadzorującej
37,50
0,00
2019-12-11
CIE Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uchylające decyzje podatkowe
37,90
-1,06
2019-12-05
CIE Podpisanie listu intencyjnego w sprawie inwestycji polegającej na budowie kopalni soli i podziemnego magazynu gazu oraz dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Grupy CIECH
36,40
+3,16
2019-11-25
CIE Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH
35,05
-0,14
2019-11-19
CIE QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
37,00
-0,54
2019-11-14
CIE Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego
34,10
+1,47
2019-10-31
CIE Plan podziału spółki zależnej od Emitenta
32,30
-0,77
2019-10-25
CIE Rezygnacja Członka Zarządu
32,20
-0,93
2019-10-24
CIE Decyzja Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
32,10
+0,31
2019-10-11
CIE Przegląd opcji strategicznych
30,25
+0,99
2019-10-09
CIE Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
31,95
-0,16
  • Poprzednia strona
  • z 71
  • Następna strona