Notowania

Caspar Asset Management SA (CSR)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 0473 8234 2683 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 118349525508
Zysk (strata) brutto1 173367561535
Zysk (strata) netto948279413424
Przepływy netto1 679522143-1 186
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 243795297384
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej442-237-119543
Przepływy netto z działalności finansowej-6-36-36-2 113
Aktywa razem14 83113 83013 61012 804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 3451 9492 0291 657
Zobowiązania długoterminowe175297299363
Zobowiązania krótkoterminowe3 1701 6521 7301 294
Kapitał własny11 40011 82711 52511 093
Kapitał zakładowy1 9721 9721 9721 972
Liczba akcji (tys. szt.)1 972,371 972,371 972,371 972,37
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,786,005,845,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,480,140,210,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 25714 08310 32110 321
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4662 8291 443870
Zysk (strata) brutto1 5972 9771 6671 043
Zysk (strata) netto1 2592 4241 371810
Przepływy netto1 476-278555-369
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 3511 592951934
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 361-478250-45
Przepływy netto z działalności finansowej-2 235-1 392-647-1 258
Aktywa razem13 61014 60612 41911 630
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 0292 2431 3761 259
Zobowiązania długoterminowe2991676888
Zobowiązania krótkoterminowe1 7302 0761 3081 171
Kapitał własny11 52512 31010 99810 326
Kapitał zakładowy1 9721 9721 9721 972
Liczba akcji (tys. szt.)1 972,371 972,371 972,371 972,37
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,846,245,585,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,641,230,690,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)