Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 1953 51954976
Zysk (strata) z działalności operacyjnej394663-477-634
Zysk (strata) brutto366626-501-641
Zysk (strata) netto317495-473-464
Przepływy netto-1 8052 26388-800
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 557-348-88-825
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-104-24-14-8
Przepływy netto z działalności finansowej8562 63518934
Aktywa razem20 07411 9065 9406 043
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 9384 9182 8582 488
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe12 9384 9182 8582 488
Kapitał własny7 1366 9883 0823 555
Kapitał zakładowy306276276276
Liczba akcji (tys. szt.)3 061,463 061,463 061,463 061,46
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,332,281,011,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,100,16-0,15-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201920182016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 5435 0514 104
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3238511 318
Zysk (strata) brutto1 1908041 300
Zysk (strata) netto9686431 050
Przepływy netto-1791 9051 126
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 432978857
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-652-88-256
Przepływy netto z działalności finansowej4 9051 015525
Aktywa razem20 0745 9403 706
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 9382 8581 510
Zobowiązania długoterminowe00280
Zobowiązania krótkoterminowe12 9382 8581 230
Kapitał własny7 1363 0822 197
Kapitał zakładowy306276276
Liczba akcji (tys. szt.)3 061,463 061,463 061,46
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,331,010,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,320,210,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)