Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 1983 6492 3566 635
Zysk (strata) z działalności operacyjnej419-1682665
Zysk (strata) brutto400-4745678
Zysk (strata) netto323-5221544
Przepływy netto359-182191-874
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 223-611423242
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-95-33-42
Przepływy netto z działalności finansowej-769462-228-1 118
Aktywa razem7 0487 0226 8027 127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 4083 7673 4873 845
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe4 4083 7673 4873 845
Kapitał własny2 5473 1623 2143 194
Kapitał zakładowy110110110110
Liczba akcji (tys. szt.)1 104,001 104,001 104,001 104,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,312,872,912,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,29-0,050,020,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 90520 09918 72818 040
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 2221 9321 5541 629
Zysk (strata) brutto1 1571 8871 5371 538
Zysk (strata) netto9111 5201 2491 224
Przepływy netto-526763-299-1 453
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4171 17092664
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3-168-83-218
Przepływy netto z działalności finansowej-106-239-1 142-1 299
Aktywa razem6 8025 4134 1604 127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 4871 586693599
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe3 4871 586693599
Kapitał własny3 2143 7393 3783 454
Kapitał zakładowy110110110110
Liczba akcji (tys. szt.)1 104,001 104,001 104,001 104,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,913,393,063,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,821,381,131,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)